top of page
pexels-afta-putta-gunawan-1036804_edited
 • Wat is een missie groep?
  Een MG is een groep volgelingen van Jezus die een specifieke missie heeft. Het is Gods missie om herstel, vrede en vergeving te brengen en wij mogen als zijn volgelingen deze missie uitleven voor de mensen die wij kennen en waar wij om geven. Een MG is een groep mensen die op natuurlijke manier bij elkaar past. Dat kan een etnische groep zijn maar ook een wijk-community of een andere doelgroep of subcultuur.
 • Hoe start je een missie groep?
  We adviseren om een nieuwe missie groep te laten beginnen met Alpha of een andere missionaire cursus. Verder zijn er allerlei variaties te bedenken die afhangen van wie jij bent en jouw context. Zo zijn er bijv. groepen die beginnen met een opvoedingscursus. Zorg dat je in het ritme mee gaat met de ritmes van de mensen die je bereikt. Zo zal het vaak handig zijn in de zomervakantie en rond Kerst rust te nemen, rekening te houden met vakanties etc. Het is ook een goed idee om te beginnen met een laagdrempelige Bijbelstudie zoals Discovery Bible Study.
 • Hoe doe je de PR?
  Alles begint met gebed. Vraag aan jouw mensen een lijst te maken met mensen die ze kunnen uitnodigen voor je MG en zorg dat daar minstens 2 weken voor gebeden wordt. Zorg voor een aansprekende flyer die mensen in hun straat kunnen uitdelen Zorg dat je een flyer moment plant waarbij je in 1 keer minstens 1000 flyer verspreidt Zorg ervoor dat als je begint met een Alpha cursus dat deze aangemeld wordt bij Alpha- Nederland Gebruik Facebook Denk aan andere kanalen om je groep kenbaar te maken bijvoorbeeld een wijkkrantje Verken of er een school of andere organisatie is waar je bv je flyers neer mag leggen Laat dit hele proces gedragen worden door gebed. Persoonlijk en gezamelijk. Bijvoorbeeld door minstens 2x van te voren een gezamelijk gebedsmoment te hebben waarbij je ruimte geeft aan luisteren naar de Heilige Geest die creatieve ideeen in mensen naar boven kan brengen.
 • Praktische tips voor een startende missie groep
  1. Let op dat het moment waarop je de groep wilt houden zowel voor de genodigden als voor jezelf een geschikt moment is 2. Start met 5 onderwerpen, 5 avonden; Een commitment vragen voor een kortere periode is makkelijker dan voor een langere tijd. Mocht de groep niet lekker lopen dan kun je makkelijker stoppen Mochten mensen willen afhaken dan kan dat 3. Bespreek op de 3e avond of de groep verder wil 4. Samen eten is samenbindend maar hoeft niet 5. Maak er meteen een gewoonte van om taken in de groep te verdelen
 • Hoe ziet een Discovery Bible Study avond eruit?
  Je start de avond met: 1. Achteruit kijken Tijd voor de Binnen dimensie, eventueel samen eten (minstens 1 keer per maand), fellowship Wil iemand uit de groep binnen een minuut herhalen wat de visie van onze missie groep is? Naar elkaar luisteren en elkaar bij God brengen (let op tijd!); Waar ben je blij mee over de afgelopen tijd? Wat vond je lastig in deze tijd? Evt.: zijn er dingen die we voor elkaar kunnen betekenen? Gebed, hulp, etc. Wat hebben we de vorige keer afgesproken en hoe gaat het daarmee? Wat is hierdoor in jouw leven veranderd? 2. Omhoog kijken We brengen elkaar in de Tegenwoordigheid van God en kiezen daarbij een vorm die bij onze groep past; bidden voor elkaar/ zingen/ toepassen geestelijke gaven We lezen ons Bijbelgedeelte voor vandaag. Hardop, om de beurt een vers. Wat wil God hier doorheen tot ons zeggen? Wat staat hier precies? Wat raakt jou? Zou God hier doorheen iets tegen je kunnen zeggen? 3 Vooruit kijken Kan je een punt opnoemen waar je de volgende keer op terug kunt komen? Wat ga je doen met dit gedeelte? Bid als het kan in 1 zin voor je rechterbuurman/ vrouw. Gericht op mensen in Gods Tegenwoordigheid brengen: Zijn er mensen van wie jij ook graag wilt dat ze Jezus leren kennen? Wie zijn dat en kunnen we met je mee bidden? Kan je iets van vandaag meenemen m.b.t jouw missie? Is er iemand met wie je iets kunt delen/ doen de komende tijd n.a.v. dit onderwerp?
 • Welke waarden heeft een missie groep?
  Een missie groep heeft 5 kernwaarden: 1. visie 2. tegenwoordigheid 3. leiderschap 4. toewijding 5. inhoud
 • Hoe ziet de visie van een missie groep eruit?
  We vormen samen een groepl waar mensen die Jezus nog niet kennen bereikt worden en christenen worden gediscipeld door regelmatig (liefst wekelijks) samen te komen. Een MG bestaan uit minstens 4 dragers en minstens 4 zoekers. Het is de bedoeling om met een jaar te vermenigvuldigen, of in elk geval minimaal per 2 jaar. We doen dat in principe als de groep uit minstens 12 enigszins gecommitteerde deelnemers bestaat. De MG komen in huizen bij elkaar, omdat we geloven dat we zoveel mogelijk present moeten zijn waar de mensen zijn. Vanuit de huizen kan het makkelijk verder vermenigvuldigen.
 • Wat bedoel je met tegenwoordigheid?
  We geloven dat een ontmoeting met God het verschil maakt. We zijn ervan overtuigd dat de Bijbel mensen in Gods aanwezigheid brengt. Als wij liefde hebben onder elkaar gaat daar een krachtig getuigenis van uit, want daardoor zullen mensen weten dat God leeft. In een groep kunnen zoekers zien hoe christenen samen elkaar liefhebben en dat is een buitengewoon sterk getuigenis. We zoeken naar een geschikte manier om samen te bidden, om wat mensen bezighoudt bij God te brengen en dan ook alert te zijn op wat Hij daarmee gaat doen. We bidden consequent voor elkaar en de zoekers van onze groep. We houden elkaar er scherp op hoe onze wandel met God is en we helpen elkaar steeds meer in Gods Tegenwoordigheid te wandelen. We geloven dat Gods kracht vooral in onze zwakheid gezien wordt, dus we zijn bewust kwetsbaar naar elkaar.
 • Hoe werkt leiderschap in een missie groep?
  In eeen MG komen leiders boven drijven en worden ze getraind. Elke MG heeft zowel een leider als een trainee die wordt opgeleid om de volgende MG op te starten. De leider en de trainee doen samen mee met de huddel De leider van de groep wordt regelmatig (minstens 4 keer per jaar) gecoacht en zorgt dat de mensen van de groep uitgenodigd worden voor een (team) training.
 • Wat wordt bedoeld met toewijding?
  Een MG bestaat uit minstens 4 dragers, christenen die er hun schouder onder zetten en beschikbaar zijn. De leider geeft aan het eind van elke bijeenkomst iedereen die aanwezig is voor de volgende keer een taak. Dat kan bijv. zijn: leiden Bijbelstudie, gastheer/ gastvrouw zijn, muziek verzorgen, maaltijd verzorgen, gebed leiden, ijsbreker bedenken, iets met de kinderen doen (kan ook een vaste persoon zijn of een pool), etc. De deelnemers in een MG vullen elkaar aan. Een evangelist haalt meer mensen binnen dan anderen, pastoraat doet weer een ander, diaconale betrokkenheid weer iemand, levendigheid en activiteiten weer iemand anders, gebed weer iemand anders. De gastvrouw/ heer blijft niet met de rommel zitten. Alle betrokkenen van een MG kijken of ze iemand kunnen uitnodigen. Dat kan altijd en elke keer. De groep is daar altijd klaar voor
 • Wat doe je in een missie groep? Wat is de inhoud?
  De Bijbel gaat open en we gebruiken daar bijv. de DBS manier voor omdat die makkelijk overdraagbaar is. Minstens 1 keer per maand vindt een maaltijd plaats. We kijken of we ook buiten de ontmoetingen om bij elkaar betrokken kunnen zijn en leuke dingen kunnen doen zoals een verjaardag vieren, een picknick of wat ook maar past.
 • Hoe werkt een kerngroep van een MG?
  De dragers van een MG noemen we ook wel familie. Dat zijn de mensen waar je op kunt rekenen, die er in principe elke keer zijn. Het zijn christenen die zich gecommitteerd hebben aan de missie groep. Ze dragen mee aan de visie van je groep. Op deze manier zijn ze zo veel mogelijk betrokken bij de koers en de beslissingen. Als familie ontmoet je elkaar het liefst tijdens een (team) training en daarnaast is het goed elkaar tussendoor nog minstens 2-4 keer te spreken voor een opbouwavond. Je zou de samenstelling van een missionaire celgroep als volgt kunnen zien: De kern zijn de leider en de trainee. Die kunnen samen snelle slagen maken indien nodig. Samen doen ze mee aan de huddel. De familie zijn de dragers, alle toegewijde christenen die meedoen en een commitment hebben gemaakt om mee te bouwen en verantwoordelijkheid te nemen. Zij hebben helder wat de verantwoordelijkheden zijn die daarbij horen en tekenen daarvoor. De missie groep zijn alle mensen die regelmatig meedoen met de groep. Contacten zijn alle mensen waar je bewust voor bidt en naar uitkijkt dat ze mee gaan doen. Doelgroep is iedereen die uiteindelijk betrokken zou kunnen raken.
 • Welke taken zijn er voor een missie groep?
  1. Missie groep leider 2. Missie groep trainee 3. Missie groep coach
 • Wat is de taak van een leider van een missie groep?
  Je bent je bewust van het feit dat je zelf een discipel bent (under construction) die leidt door het voorbeeld te geven en die anderen met vallen en opstaan op hetzelfde pad verder wil helpen komen. Je laat jezelf coachen en begeleiden via het principe van low control en high accountability. Je faciliteert de ontmoetingen van de missie groep op allerlei manieren. Je zorgt voor gezonde ritmes in de onderlinge ontmoeting. Je traint een trainee. Je zorgt voor een positieve sfeer Je bewaakt de balans tussen boven, binnen en buiten in je missie groep. Je helpt jouw mensen om zoveel mogelijk een accountability relatie aan te gaan. Je beseft dat alles draait om Gods Tegenwoordigheid en dat God zelf het verschil maakt.
 • Wat is de plek van kinderen in een missie groep?
  Kinderen horen er volledig bij en betrek hen zoveel mogelijk bij de groep. Voorkom dat je denkt dat kinderen apart gehouden moeten worden om ze het proces zouden verstoren. Als het even kan zoek je de integratie.
 • Hoe kun je kinderen betrekken in een missie groep?
  * Neem de tijd voor ze en leer ze kennen * Eet samen met de kinderen * Betrek ze bij onderdelen van de groep bv een lied, gebed, zegening, etc Soms is het handiger om iets aparts voor de kinderen te doen. Je kunt dan een ouder kind trainen om voor de jongere kinderen te zorgen. Een ouder of betrokkene begeleidt dan dit oudere kind om iets moois neer te zetten. Of iemand uit de groep zorgt voor een leuk en inhoudsvol programma. Doe bijvoorbeeld iets met hetzelfde Bijbelgedeelte als waar de volwassenen mee aan de slag gaan. Kijk wat het beste past jouw groep: als je deze taak kunt laten rouleren is dat heel mooi, als het beter is dat 1 persoon dat doet dan kun je daarvoor kiezen.
 • Hoe coach je een missie groepleider?
  Stel vragen aan de hand van de waarden van een missie groep. Voor coachingsvragen kijk verder in deze categorie onder de betreffende waarde.
 • Coachingsvragen voor visie
  Hoe helder is voor de dragers van jullie groep de visie? Komt die regelmatig terug? Tip: laat iemand uit de groep regelmatig vertellen wat de visie is, steeds een ander persoon. Nadat je het eerst zelf een paar keer goed uit de doeken hebt gedaan. Hoe zorgen jullie dat je genoeg zoekers bereikt? Is minstens de helft van de groep zoekers? Tip: doe iets met Alpha of een missionaire cursus. Hoe gaat het met de afspraken die jullie als MCG hebben gemaak? Lig je op schema? Gaat het volgens wens met je jaarplannen?
 • Coachingsvragen voor de waarde tegenwoordigheid
  Hoe bidden jouw dragers voor de zoekers om hen heen? Op welke momenten zie je in jouw groep dat mensen iets van God (kunnen) ervaren? Hoe bidden jullie tijdens de missie groep?
 • Coachingsvragen over leiderschap
  Hoe gaat het met het trainen van jouw trainee? Doet die mee met de huddel? Hoe vaak komen als MCG bij elkaar? Zou het helpen om dit wekelijks te doen?
 • Coachingsvragen op het gebied van toewijding
  Heb je minstens 4 dragers? Worden de taken goed verdeeld aan het eind van elke bijeenkomst? Kom je ook wel eens apart met de dragers en andere gelovigen bij elkaar voor visie, verdieping, gebed, avondmaal etc.?
 • Coachingsvragen over de inhoud van een missie groep
  Hoe gaat je DBS? Heb je verder iets van ons nodig om daarin getraind te worden? Lukt het om regelmatig (minstens 1 keer per maand) samen te eten? Hoe is de verbondenheid buiten de missie groepen om? Zien mensen elkaar ook op andere momenten? Doen ze samen leuke dingen zoals bijv. het vieren van een verjaardag?
 • Wat is een huddel?
  De huddel is de plek waar we elke maand de leiders en trainees bij elkaar halen om hen te trainen voor de missie met de missie groepen en te investeren in hun persoonlijke groei. In principe volgen we de cirkel missie, discipelschap, leiderschap en vermenigvuldiging. Bij de huddel zijn alleen die mensen welkom die uitgenodigd zijn, en die eerst mee genomen zijn in de principes van FAITH. In de praktijk zijn dat de leiders en trainees.
 • Hoe ziet een huddel eruit?
  19.30-19.45 Family talk, mooie verhalen, dopelingen, DNA, upcoming events, bemoedigingen 19.45-20.05 Training over leiderschap 20-05-21.20 Aparte vaste groepen Terug grijpen op vorige keer. Wat heb je met jouw punt gedaan? Heldere vraagstelling! Welke huddel doen we deze keer? Iets uit Bijbel betrekken. Huddel opdragen aan God. Vraag Heilige Geest deze tijd te leiden. Je kunt er ook voor kiezen af en toe te wisselen en een thema te nemen dat leeft in je groep. Dan heb je meer intervisie in je groep. Stilte en luisteren naar God. Wat komt er bij jou uit? Iedereen deelt punt, alleen verhelderingsvragen, geen opmerkingen. Aan het eind vat de coach ieders punt in 1 zin samen of helpt het punt nog meer helder te krijgen. Soms ontkom je er niet aan breedsprakige mensen even vriendelijk in de rede te vallen. “Dus volgens mij hoor ik je zeggen dat…”. Wat kunnen we aan jou teruggeven? De coach (evt. met betrokkenheid van de huddel) formuleert 1 of 2 lijnen, zonder overdreven te harmoniseren. Vervolgens gaat hij/ zij ieders punt langs en probeert de punten die aan elkaar verwant zijn aan elkaar te verbinden. Als het kan laat je de een uit de groep aan de ander iets teruggeven. Iedereen krijgt, liefst van een ander uit de groep, feedback. Voorbeeld: iemand zoekt gelijk naar oplossing, maar gespreksleider zegt: niet te snel, wat is eigenlijk precies het probleem? Vervolgens zie je dat je dan naar de wortel gaat en komt er iets moois uit. Ook probeert de leider van de huddel de leervormen terug te laten komen. Concreet doel. Iedereen formuleert een SMART doel voor de volgende keer. Gebed. Je bidt kort voor je rechterbuurman/ vrouw of er wordt centraal gebeden. Vervolg. Wijs voor het afsluiten mensen op het voorrecht van het samen in een leerproces zitten en dat het goed is om ook tussen de huddels door voor elkaar te bidden en het contact met elkaar te onderhouden. Stuur daarvoor na afloop eventueel een kort verslagje. Je kunt daarin ook de leerdoelen van elkaar vermelden. En spreek af wie de volgende keer de huddel leidt. Betrek en train nieuwe leiders snel als het kan.
 • Wat wordt bedoeld met FAITH?
  Het acroniem FAITH staat voor: Faithful Available Involved Teachable Hungry Een goede leider heeft deze eigenschappen in zich. Faithful: trouw in geloof en aan God en integer in zijn handel en wandel Available: een goede leider is beschikbaar en doet zijn werk met vreugde; ook de lastige en vervelende taken die er soms bij horen Involved: betrokkenheid op de missie en de gemeente Teachable: niemand is volmaakt, een goede leider staat open voor correctie en is nederig van hart Hungry: een gezonde honger naar Gods woord en Zijn aanwezigheid
 • Wat is de Bijbelse onderbouwing van missie groep?
  God zei: “Laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken” God is een drie-eenheid. God is als het ware Communityof kleine groep in zichzelf. De verschillende personen van de Godheid zien we in de Bijbel met elkaar communiceren. De personen van de Drie-eenheid dienen elkaar en geven zichzelf aan elkaar. De Bijbel roept ons op Jezus voorbeeld te volgen: “Zoals de Vader Mij zendt, zend Ik ook u”. “Wees heilig want Ik ben heilig”. De Bijbel roept ons op ons aan elkaar te geven zoals Christus zich aan ons heeft gegeven. In onze communities willen we ons geven aan elkaar en aan onze doelgroep omdat we weten dat God van mensen houdt en dat het Zijn missie is om ze bij Hem thuis te brengen. Zo mogen we in onze missie groepen al vast dat thuisgevoel creëren. Community of kleine groepen in het Oude en Nieuwe Testament In het Oude Testament kiest God steeds op nieuw een persoon om Zijn liefde te laten blijken, maar door die persoon heeft Hij een volk, een community op het oog. Tot Noach zegt God: “Wees vruchtbaar en wordt talrijk”. De zegen van Abram luidt: “Ik zal je tot een groot volk maken” . Steeds opnieuw laat God weten dat God de persoon roept ter wille van een familie, stam en volk. In het Nieuwe Testament bidt Jezus voor Zijn leerlingen: “En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven zullen. Opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn; opdat de wereld zal geloven, dat Gij Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn. Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld zal bekennen, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt”. (Joh 17:20-23) Eenheid in God van Zijn volgelingen is de basis voor het erkennen van God in de wereld. In het boek Handelingen beschrijft Lucas voor ons het ontstaan en de uitbreiding van de gemeente. We zien daar in verschillende plaatsen gemeenten ontstaan waarbij er binnen de gemeenten een duidelijke structuur ontstaat. We zien daarin de werking van de Heilige Geest, die zijn gemeente bouwt. Eenheid, liefde voor elkaar en dienen zijn kenmerken van deze gemeente. Daarnaast ervaren ze de kracht van de Heilige Geest in tekenen en wonderen. De persoonlijke bekering waar de reformatie voornamelijk aandacht voor heeft gevraag is heel belangrijk, maar het geloof heeft niet alleen een persoonlijk aspect. In onze cultuur wordt geloof meer en meer als een privézaak gezien. We worden als gelovigen echter ook geroepen in een nieuw gezin. Johannes schrijft in zijn brief: “Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus”. (1 Joh. 1:3)
 • Waarom moet een missie groep een duidelijke visie hebben?
  Een MG moet een duidelijk afgebakende doelgroep en visie hebben. De leider van de MG zal deze visie moeten opstellen, scherpstellen en uitdragen. Deze visie is gericht op het maken van volgelingen van Jezus en het bijdrage aan een mooiere leefomgeving. Zorg ervoor dat deze visie zo SMART-mogelijk is geformuleerd. Het is van belang dat de MG in het ontwikkelen van visie daadwerkelijk de driehoek boven, binnen en buiten hanteert. Met name de buiten dimensie erg belangrijk om in de visie duidelijk vorm te geven. De buitendimensie komt vaak het eerste onder druk staan vanwege allerlei factoren: 1. Mensen hebben behoefte aan een veilige groep in een kerkplanting. Daarom willen ze naast alle dingen die ze al doen ook graag een plek hebben voor zichzelf. Dat is een legitieme behoefte, maar dat mag nooit ten koste gaan van de missie van een MG. 2. Vanwege drukte hebben de meeste mensen al een overvolle agenda. Het is bijv. goed mogelijk dat muzikanten samen beslissen om een groep op te starten van muzikanten. Dat is prima, maar als er niet nadrukkelijk ook een missionaire spits aan zit is het geen MG. 3. De meeste mensen vinden het lastig om naar buiten te gaan uit hun ‘comfortzone’. Daarom is dit doorgaans de dimensie die het snelst ontbreekt. In het visieplan van de MG staat de missie goed beschreven.
 • Hoe ontwikkel je een visie voor een missie groep?
  Elke groep doet er wijs aan om zowel maatschappelijke dingen te doen als missionaire. Bij maatschappelijke dingen kan je denken aan bv de straat schoonmaken, voedseldistributie, huiswerkbegeleiding etc. Bij missionaire activiteiten denk je aan de Alphacursus, etc. Het is belangrijk jezelf voor je visie de volgende vragen te stellen: Vader, naar wie stuurt U ons? Welke mensen wilt U dat we bereiken? Wat spreekt God? Welke woorden of beelden heeft Hij je meegegeven? Welk verlangen heeft God in je hart gelegd? Wat is je ‘heilige ongenoegen’ (Waar lig je wakker van? Waar baal je van? Wat wil je graag veranderd zien worden?) Welke mensen geeft U in ons team? Wie passen daarbij? Vader, waar bent U al aan het werk? Waar liggen je kansen? Waar zijn de mensen die open staan voor het goede nieuws? Welke sleutelpersonen komen we tegen? Vader, wat is Uw goede nieuws voor deze mensen? Welk aspect van het goede nieuws spreekt het meest tot het hart van deze mensen? Waar liggen de struikelblokken? Waar liggen de landingsbanen? Welke metaforen kunnen we gebruiken? Hoe kunnen we het goede nieuws het beste tonen en vertellen? Vader, welke soort community is nodig om bij deze mensen aan te sluiten? Wat zijn de noden van deze mensen? Waar hebben ze behoefte aan? Welke frequentie hoort bij deze mensen? Zijn het mensen die behoefte hebben aan structuur of juist aan spontaniteit? Hoe zijn deze mensen gewend met elkaar om te gaan?
 • Hoe bewaar je een gezonde theologie in de missie groep?
  Missie groepen werken volgens het principe: low control and high accountability. Dat betekent dat je altijd deel bent van een groter geheel, meestal een bestaande kerk. Je laat op deze manier anderen inspreken op jouw leven en je groep. Daarnaast trek je samen met anderen op, leer je van elkaar en houd je elkaar scherp op een gezonde Bijbelse basis.
bottom of page