top of page

Creatieve ideeën voor missiegroepen en outreach 

In grote gebod in Mattheus 22 zegt Jezus ons God lief te hebben met heel ons hart, heel onze ziel en met heel ons verstand. De Joden zetten van oudsher bij hun aanbidding en geloofsbeleving hun ziel en lichaam in. Alles wat we zijn, voelen en beleven behoort aan Hem. Daarom mogen we ook onze creativiteit aan Hem aanbieden en creatieve manieren bedenken om Hem te eren en ons geloof te beleven.

Op deze pagina vind je verschillende voorbeelden en linken van creatieve Bijbelstudie, gebed en outreach. Deze ideeën zijn bedoeld voor volwassenen, voor creatieve invulling van kinderwerk verwijzen we graag naar de diverse kinderwerk methodes, zoals promiseland

The richest prayer life comes through multi-sensory connection with God

Creatieve Bijbelstudie ideeën 

  • Visio Divina

  • Creatieve DBS

  • Creatieve Bijbelstudie online of in een live-groep

Creatieve ideeën voor gebed

bottom of page